Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
Oś Priorytetowa II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa,
Działanie 2.2 Działania na…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl