Od 11 października do 31 grudnia 2016 r. trwa pierwszy etap naboru projektów do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.
Koncepcje projektowe należy składać do Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl