RPDS. 01.03.01-IP.01-02-181/16
 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO22 maja 2015r. powierzył zadania w ramachRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
ogłasza nabór wniosków o…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl