Od 2 listopada do 16 grudnia 2016 r. potrwa nabór wniosków w ramach wszystkich osi priorytetowych Programu Interreg Południowy Bałtyk.
Ogłoszenie o naborze w j. angielskim dostępne będzie na stronie Programu. Językiem oficjalnym programu jest język angielski. W kwestiach…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl