Instytucja Pośrednicząca – Ministerstwo Edukacji Narodowej, ogłoszenie o konkursie 28.10.2016 r.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl