Nabór w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP. Typ projektów – Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R) – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl