W dniu 31 października 2016 r. Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.3 Programy polityki zdrowotnej Konkurs zamknięty nr RPLU.10.03.00-IZ.00-06-001/16.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl