ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
OGŁASZA
w ramach Osi priorytetowej II Konkurencyjna gospodarka
I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl