Nabór projektów w ramach III osi priorytetowej (Edukacja transgraniczna) programu Interreg Polska-Saksonia potrwa od 23 listopada 2016 r. do 23 stycznia 2017 r.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl