Typ projektu nr 1 OZE: INWESTYCJE NA RZECZ EKOLOGII I OZE W  GOSPODARSTWACH DOMOWYCH LGD – Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl