Instytucja Zarządzająca Program Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza konkurs dla Działania 4.2 Spójny i skuteczny system informacji i promocji.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl