Instytucja Zarządzająca Programem Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza konkurs dla działania 4.3 Wzmocnione kompetencje beneficjentów w procesie przygotowania i realizacji projektów.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl