Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 z dniem 29.11.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ-00-30-003/16. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl