Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 11.2.3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,
Konkurs nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-134/16
Ogłoszenie opublikowane przez Urząd…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl