Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór nr RPLD.06.03.03-IZ.00-10-002/16 dla wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl