Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 20.08.2019 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001/19 w ramach Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl