Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów.
Nabór ogłoszono 7 listopada 2019 r.

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl