WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKUW TRYBIE POZAKONKURSOWYMREGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY– LUBUSKIE 2020
OŚ PRIORYTETOWA 5 TRANSPORTDZIAŁANIE 5.1 Transport drogowyPODDZIAŁANIE 5.1.1 Transport drogowy – projekty realizowane poza formułą ZIT
WEZWANIE Nr RPLB.05.01.01-IZ.00-08-P04/19
Instytucją…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl