ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego
na lata 2014 – 2020
OGŁASZA
w ramach OSI PRIORYTETOWEJ II Konkurencyjna gospodarka RPO WO 2014-2020
nabór wniosków o dofinansowanie…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl