Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 14.10.2020 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.05.02.01-IZ.00-30-001/20 w ramach Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl