W dniu 12.01.2021 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosił nabór pozakonkursowy nr POWR.01.01.01-IP.14-26-001/21 dla miejskiego i powiatowych urzędów pracy z obszaru województwa świętokrzyskiego

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl