ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs: ogłasza jednoetapowy konkurs zamknięty numer: RPSW.03.02.00-IZ.00-26-352/22
na składanie…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl