Zarząd Województwa Śląskiego wezwał Samorząd Województwa Śląskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania 11.1.5. Efektywny rozwój dzieci i młodzieży – program stypendialny RPO…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl