Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: IZ RPO WK-P) informuje, iż Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” (dalej: LGD) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl