Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: IZ RPO WK-P) informuje, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączkiogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 7.1…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl