Nabór w trybie konkursowym – horyzontalny. Przedmiotem konkursu są projekty związane z kompleksową termomodernizacją budynków użyteczności publicznej użytkowanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) na cele realizacji zadań publicznych (ratownictwo), w tym…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl