Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiegoogłasza nabór projektu w trybie nadzwyczajnym nr wezwania RPSW.09.01.00-IZ.00-26-353/22i wzywa Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego do złożenia wniosku o…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl