Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektu zidentyfikowanego w załączniku nr 5 do SZOOP, ocenianego w trybie pozakonkursowym w ramach działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” POPC, typ 4 Działania edukacyjne i szkoleniowe,…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl