Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 19.08.2022 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.03.01.01-IZ.00-30-001/22 w ramach Poddziałania 3.1.1…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl