NABÓR nr 10/2022
w ramachLokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak TatarskiCEL OGÓLNY 2. Rozwój turystyki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowychCEL SZCZEGÓŁOWY…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl