Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Projekty badawczo-rozwojowe (dla beneficjentów posiadających doświadczenie w prowadzeniu prac B+R), nr…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl