Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs w ramach Działania 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach wojewódzkich w miastach…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl