WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 2 Rozwój cyfrowy DZIAŁANIE 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego PODDZIAŁANIE 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl