Otwieramy nabór w Programie Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 na projekty regularne, w II priorytecie Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę, w celu szczegółowym 2.2 Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl