Informacje o naborze. Nabór projektów nr FELU.10.03-IZ.00-001/23 w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne, Priorytetu X Lepsza edukacja, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027Sposób wyboru: konkurencyjny. Data rozpoczęcia składania wniosków:…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl