Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje o naborze nr FELU.02.06-IP.01-001/23 w ramach Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Działania 2.6 Inwestycje rozwojowe w MŚP, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl