28 lutego 2023 r. Wspólny Sekretariat Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 ogłosił nabór w 2. priorytecie Turystyka, celu szczegółowym Lepsze transgraniczne wykorzystanie potencjału turystyki zrównoważonej dla rozwoju gospodarczego pogranicza…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl