28 lutego 2023 r. Wspólny Sekretariat Programu Interreg Czechy – Polska 2021-2027 ogłosił nabór w 4. priorytecie Współpraca instytucji i mieszkańców (FMP), celu szczegółowym 4.1. Poprawa warunków funkcjonowania i rozwoju współpracy…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl