WEZWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU W TRYBIE POZAKONKURSOWYM REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 11 REACT-EU wspiera Lubuskie DZIAŁANIE 11.1 Efektywność energetyczna – REACT-EU 
WEZWANIE Nr RPLB.11.01.00-IZ.00-08-P01/23

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl