NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU wprowadź nabór –  Ścieżka SMART w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, 1 Priorytet Wsparcie dla uzupełnienia. 

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl