Ogłoszenie o naborze FEMA.02.04 -IP.01-002/23
Instytucja ogłaszająca nabór: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa (od 2 maja 2023 r.: ul. Inflancka 4, 00-189 Warszawa)

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl