W dniu 25.05.2023 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ogłosił nabór niekonkurencyjny na nabór wniosku w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytet FESW. 10 Aktywni na rynku pracy, Działanie FESW.10.02 Wsparcie osób młodych na…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl