Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 z dniem 26.05.2023 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów nr FEWP.06.15-IZ.00-002/23. Ogłoszenie zostało opublikowane przez…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl