Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór konkurencyjny z działania 6.2 Kształcenie ogólne, Priorytetu VI. Fundusze Europejskie dla edukacji FE SL 2021-2027, naboru nr…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl