Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 z dniem 09.06.2023 r. ogłasza nabór nr FEWP.06.13-IZ.00-004/23. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl