Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w sposób niekonkurencyjny nr FESL. 10.11-IZ.01-044/23 ramach Działanie 10.11 Systemowe zarządzanie terenami poprzemysłowymi. 
Nabór dotyczy: projektu pn. Utworzenie systemu zarządzania…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl