Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w sposób niekonkurencyjny  FESL. 10.11-IZ.01-045/23 ramach działanie 10.11 Systemowe zarządzanie terenami poprzemysłowymi. 
Nabór dotyczy projektu pn. System Monitorowania…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl