Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór nr FESL.10.13-IZ.01-065/23 w ramach Priorytetu X Fundusze Europejskie na Transformację, Działania 10.13 – Infrastruktura szkolnictwa wyższego na potrzeby…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl