Celem naboru jest wybór projektów do dofinansowania w ramach Priorytetu Priorytet: X. Fundusze Europejskie na transformację, Działanie 10.24 Włączenie społeczne – wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji Typ 1 Działania na rzecz mieszkańców i obszarów…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl