Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłasza nabór nr FESL.10.05-IZ.01-067/23 w ramach Priorytetu X Fundusze Europejskie na transformację, Działania FESL.10.05 Innowacyjna infrastruktura wspierająca…

Żródło: Nabory Fundusze Europejskie

Zobacz informacje na stronie portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl